مسیر

این راه نیست که به ما نیاز دارد ...ماییم که به راه نیازمندیم!

این راه نیست که به ما نیاز دارد ...ماییم که به راه نیازمندیم!

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۱:۲۰۱۲
مهر
اگر کشاکش ابتلائات است که مرد می سازد

پس یاران! دل از سامان برکنیم و روی به راه نهیمفتح خون؛ روایت محرم شهید سید مرتضی آوینی

سین میم
۱۰:۰۱۱۱
مهر

یک عمر
فکر میکردم 
بابت خیلی چیزها 
از خدا 
و...
طلبکارم
شاید مثل خیلی های دیگر


اما گذر زمان
 و امتحان های پی در پی 
این را ثابت کرد که


 مسیر
به آدمها نیاز ندارد


بلکه آدمها
برای انسان شدن
و انسان ماندن


به بودن در راه
نیازمندند


و بابت خیلی از اتفاقات خوب
مثل همین قرار گرفتن در راه
بدهکارند به خدا
نه طلبکار...


بعد نوشت:
جمله ای که در سر در وبلاگ می بینید مضمون جمله ای از وصیت نامه یک شهید است
که حتی اسمش را هم نمی دانم!!
اما عجیب حرفش به جان دلم نشست...
حرفی که شاید خیلی وقت بود فهمیده بودم
اما جرئت بیان کردن و پذیرفتنش را نداشتم!

سین میم